کف حقوق با همسان سازی چقدر می شود؟

کف حقوق با همسان سازی چقدر می شود؟

به گزارش تازوما،وزیر کار نیز در تازه ترین اظهارنظر درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان گفته است: افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و سایر صندوق هایی که تحت پوشش وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی بودند، اجرا، اعمال و پرداخت شد، اما در موضوع همسان سازی باید تامین منابع صورت بگیرد.

صدآنلاین در خبری نوشت:متناسب سازی حقوق از مطالبات جدی و به حق بازنشستگان است و باید اجرا شود. تلاش می کنیم با در اختیار داشتن 9 هزار میلیارد تومان، مشکلات بازنشستگان را حل و مطالبات آنها را پرداخت کنیم.

وی ادامه داد: در مجموع 9 هزار میلیارد تومان در بودجه 1401 برای این طرح در نظر گرفته شده بود که دولت سهام شرکتی را برای این موضوع به صندوق واگذار کرد که در تلاش هستیم با نقد شدن این سهام متناسب سازی را عملیاتی کنیم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: قرار است تا شهریور مطالبات مربوط به اجرای طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان و البته در مرداد موضوع رتبه بندی معلمان و مطالبات فرهنگیان بازنشسته تعیین تکلیف و تسویه شود.

رییس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی از مجلس جدید خواستار تغییر مصوبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شد.

عباسعلی سلطانی کیا، رییس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی، در اعتراض به نحوه ی متناسب سازیِ حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: مطابق ماده 77 قانون تامین اجتماع، اولین مستمری بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی، متناسب سازی و ضریب حقوق هر بازنشسته نسبت به حداقل دستمزد سالِ برقراری مستمری تعیین می شود. این موضوع دایمی است و در مصوبه مجلس نیز باید تاکید شود که متناسب سازی دایمی است.

وی افزود: با این اوصاف، تصویب فرمول 90 درصدی بازنشستگان صندوق کشوری برای بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی ناحق و البته اشتباه است. چراکه حقوق بازنشستگان صندوق کشوری فقط در یک مرحله به میزان 90درصد شاغل همتراز تعیین می شود، که معادل 90 درصد همان حقوق سال آخر اشتغال خود شخص بازنشسته است.

سلطانی کیا ادامه داد: به عبارتی دیگر، حقوق سال آخر اشتغال هر بازنشسته صندوق کشوری 10 درصد کاهش می یابد، اما با مصوبه مجلس عملا حقوق بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی دو مرتبه کاهش می یابد. مرتبه ی اول، مطابق ماده 77 قانون دایمی تامین اجتماعی، متناسب سازی دایمی شده و ضریب متناسب سازی دایمی تعیین می گردد و حقوق ماه اول بازنشستگی حقوق متناسب سازی شده و معدل حقوق 2 سال آخر اشتغال است.

سلطانی کیا ادامه داد: مرتبه ی دوم مجددا مطابق جز 2 بند الحاقی 2 ماده 29 لایحه برنامه هفتم به میزان 10 درصد دیگر حقوق متناسب سازی شده قبلی مجددا کاهش می یابد، به عبارتی دیگر، با مصوبه مجلس مجددا حقوق متناسب سازی شده مشمول تامین اجتماعی 10 درصد دیگر کاهش می یابد. هر فرد بازنشسته دارای ضریبی نسبت به حداقل حقوق دستمزد سال برقراری مستمری است که حقوق هر فرد بازنشسته باید مطابق با این نسبت در همه دوران بازنشستگی برقرار شود، که قانون گذار محترم اجرای آن را توسط ماده 96 قانون دایمی تامین اجتماعی تثبیت کرده است.

وی بیان کرد: متاسفانه مجلس گذشته، بدون توجه به اینکه حقوق و ضریب متناسب سازی حقوق بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی مطابق ماده 77 تعیین شده است، فرمول همسان سازی حقوق بازنشستگان صندوق کشوری را عینا برای بازنشستگان تامین اجتماعی مصوب کرده اند. عملا و مجددا مطابق این مصوبه 10 درصد دیگر از حقوق قانونی هر فرد بازنشسته تامین اجتماعی از ماه اول بازنشستگی کاهش می یابد واین موضوع مغایر با حقوق متعینه بازنشستگی هر فرد است که طبق ماده 77 تعیین و متناسب سازی می شود. و لذا ضروری است مصوبه جز 2 بند الحاقی 2 ماده 29 قانون برنامه هفتم توسعه اصلاح گردد. چون اولین حقوق بازنشستگی هر فرد بازنشسته طبق ماده 77 قانون دایمی تامین اجتماعی متناسب سازی می شود و دارای ضریبی نسبت به حداقل دستمزد و ضریبی دایمی است و همیشه باید برقرار باشد.

سلطانی کیا گفت: در واقع، مصوبه متناسب سازی مستمری بازنشستگان ذی حق سازمان تامین اجتماعی نه تنها عقب ماندگی حقوق بازنشستگان از نرخ تورم 15ساله را جبران نمی کند، بلکه مجددا با کاهش 10 درصدی، حقوق متناسب سازی شده این بازنشستگان را کاهش مجدد می دهد و با نادیده گرفتن ضریب برقراری حقوق بازنشستگان باعث تضییع حقوق آنان می شود.

وی تاکید کرد: می بایست با اصلاح مصوبه مجلس مانع تضییع حق قانونیِ این بازنشستگان شد. با این وصف باید عبارتِ «90درصد» از سطرآخر مصوبه فوق الذکر حذف و کلمه «برابر» جایگزین آن گردد.

217

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "کف حقوق با همسان سازی چقدر می شود؟" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "کف حقوق با همسان سازی چقدر می شود؟"، کلیک کنید.