هشدار به مراکز متخلف عرضه مواد غذایی/ اخطار و پلمب طبق چک لیست ها

هشدار به مراکز متخلف عرضه مواد غذایی/ اخطار و پلمب طبق چک لیست ها

رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت برخورد با مراکز متخلف مواد غذایی براساس چک لیست های تعریف شده صورت می گیرد، گفت: اگر یک تخلف جزو موارد بحرانی محسوب شود و تهدیدی برای بهداشت عمومی به حساب آید، مرکز عرضه موادغذایی در لحظه پلمب می شود.

دکتر جعفر جندقی در گفت وگو با تازوما، درباره رصد و پایش مراکز عرضه موادغذایی اظهار کرد: رصد و پایش مراکز عرضه، فروش و تولید مواد غذایی به دو روش صورت می گیرد. «خودکنترلی و خوداظهاری» و «رصد و پایش بازرسان بهداشت عمومی» روش های رصد و پایش مراکز عرضه موادغذایی هستند.  

وی درباه خودکنترلی و خوداظهاری مراکز  عرضه موادغذایی گفت: منظور از خودکنترلی و خوداظهاری مراکز عرضه، تهیه و فروش موادغذایی این است که صنوف می توانند خوداظهاری را انجام دهند. خوداظهاری می تواند توسط صنوف، مشاورانی که به صورت آزاد فعالیت می کنند و با مراجعه به دفاتر خدمات سلامت انجام شود. خوداظهاری صنوف فعال در زمینه موادغذایی مورد بررسی قرار می گیرد.  

جندقی با بیان اینکه رصد و پایش مراکز عرضه موادغذایی فقط محدود به خوداظهاری نمی شود، افزود: بازرسان بهداشت محیط به منظور رسیدگی و پایش مراکز عرضه موادغذایی براساس برنامه ریزی های انجام شده به صورت منظم و مکرر به مراکز عرضه، تهیه و فروش موادغذایی مراجعه می کنند.  

رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درباره تخلفات مراکز عرضه موادغذایی گفت: تخلفات به 2 دسته «بحرانی» و «غیربحرانی» تقسیم می شوند. اگر موارد تخلف براساس چک لیست های تعریف شده جزو موارد بحرانی باشد علاوه بر جمع آوری موادغذایی فاسد، با متخلفان به شدت برخورد می شود. اگر موارد بحرانی تکرار شود، متخلفان به مراجع قضایی معرفی می شوند و مراکر عرضه نیز پلمب می شوند.  

وی درباره چگونگی برخورد با موارد غیربحرانی نیز گفت: اگر موارد تخلف جزو موارد غیربحرانی باشد اخطارهای لازم صادر می شود و موارد تخلف پگیری می شود.  

جندقی با بیان اینکه برخورد با متخلفان برمبنای چک لیست های موجود است، اظهار کرد: بازهم تاکید می کنم اگر تخلف موارد بحرانی تکرار شود متخلفان به مراجع قضایی معرفی می شوند. همچنین اگر یک تخلف جزو موارد خیلی شدید محسوب شود و تهدیدی برای بهداشت عمومی به حساب آید، مرکز عرضه موادغذایی در لحظه پلمب می شود.  

پایان خبر تازوما

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "هشدار به مراکز متخلف عرضه مواد غذایی/ اخطار و پلمب طبق چک لیست ها" هستید؟ با کلیک بر روی پزشکی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "هشدار به مراکز متخلف عرضه مواد غذایی/ اخطار و پلمب طبق چک لیست ها"، کلیک کنید.