دروغ پردازی ژرمن ها در روز روشن/ بازگشت سیستماتیک نازیسم در برلین

دروغ پردازی ژرمن ها در روز روشن بازگشت سیستماتیک نازیسم در برلین

این روز ها بخشی از دستگاه های قدرت در آلمان به صورت هدفمند و سیستماتیک، زمینه بازگشت به نازیسم را در برلین فراهم ساخته اند که به نظر می رسد شاهد پرده ای از یک نمایش وقیحانه در آلمان هستیم!

 گروه سیاست و جهان خبرگزاری علم و فناوری تازوما – حنیف غفاری؛ این روز ها نهاد های امنیتی آلمان در معرض اتهامات فزاینده ای قرار گرفته اند که اتفاقا بخش مهمی از آنها درست به نظر می رسد! یکی از مهم ترین این اتهامات، زمینه سازی هدفمند این نهاد ها جهت راهیابی غیر اعلامی، اما ملموس نیونازیست ها به معادلات قدرت در این کشور می باشد.

به عبارت بهتر، بخشی از دستگاه های قدرت در آلمان به صورت هدفمند و سیستماتیک، زمینه بازگشت به نازیسم را در برلین فراهم ساخته اند. احتمالا هدف از این اقدام، کنترل و نظارت بر بخشی از نیونازیست ها با هدایت آنها به ذیل حزب ADF یا آلترناتیو برای آلمان بوده است.

در این میان سازمان امنیت داخلی آلمان در گزارش سال 2022 می گوید، حدود 10هزار عضو حزب “آلترناتیو برای آلمان” دارای پتانسیل راست افراطی است. دادگاه اینک پس از شکایت این حزب حکم داده که شواهد زیادی دال بر صحیح بودن این تشخیص وجود دارد! 

به نظر می رسد شاهد پرده ای از یک نمایش وقیحانه در آلمان هستیم! ادعای سازمان امنیت داخلی علیه برخی اعضای حزب آلترناتیو برای آلمان، اساسا مسموع نیست، زیرا خود سازمان امنیت داخلی آلمان در ترسیم و شکل گیری این روند دست داشته است! به عبارت بهتر، سازمان امنیت داخلی آلمان اکنون باید علیه خود (و نه حزب آلترناتیو برای آلمان) اعلان جرم کند.

در این میان، یک سوال اساسی وجود دارد که مقامات اطلاعاتی و امنیتی المان از پاسخ دادن به آن طفره می روند: اینکه اساسا مجوز تشکیل حزب آلترناتیو برای آلمان و تثبیت آن در معادلات اجتماعی و سیاسی این کشور را چه نهاد ها و افرادی صادر کرده اند؟! فراتر از آن، با توجه به مانیفست این حزب و سوابق اعضای ارشد و رهبرانش، از ابتدا مشخص بوده که آنها دارای رویکرد افراطی و حتی نیونازیستی هستند. در چنین شرایطی ادعای اخیر سازمان امنیت داخلی آلمان صحه گذاشتن بر یک حقیقت مسلم است! قطعا مقامات امنیتی ارشد آلمان قصد ندارند از نقش خود در ترویج افراط گرایی در سرتاسر این کشور، مخصوصا ایالات زاکسن و نورت راین وستفالیا سخنی به میان بیاورند. 

هم اکنون نهاد های امنیتی المان، با مناقشه ای ساختگی بر سر بخشی از گزارش اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی این کشور، تلاش می کنند خود را یک قهرمان (در برابر حزب آلترناتیو در برابر آلمان) نشان دهند. در گزارش سال 2022 اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آمده است که حدود 10 هزار عضو حزب “آلترناتیو برای آلمان” دارای پتانسیل افراطی هستند. دادگاه اداری برلین اکنون درخواست فوری این حزب برای حذف این عبارت در گزارش سازمان امنیت آلمان را رد کرده و حکم داده است که شواهد کافی در این مورد وجود دارد.

اما اکنون جدال سران حزب آلترناتیو برای آلمان و دادگاه اداری برلین اساسا موضوعیتی ندارد! آنچه اکنون محل مناقشه می باشد، نقش پشت پرده نهاد های اطلاعاتی و رسمی قدرت در برلین در بازتعریف نیونازیسم و ملی گرایی افراطی در این کشور است.

بدون شک در آینده ای نزدیک، اسناد و شواهد غیر قابل انکاری در تایید حمایت نهاد های امنیتی آلمان از نیونازیست ها و بازگشت آنها به صحنه سیاسی این کشور توسط برخی رسانه های مستقل در این کشور اروپایی منتشر خواهد شد که جایی برای تکذیب آنها از سوی سازمان امنیت داخلی آلمان وجود ندارد.

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "دروغ پردازی ژرمن ها در روز روشن/ بازگشت سیستماتیک نازیسم در برلین" هستید؟ با کلیک بر روی فرهنگ و هنر، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "دروغ پردازی ژرمن ها در روز روشن/ بازگشت سیستماتیک نازیسم در برلین"، کلیک کنید.