دارو هایی که دوپینگ نیستند+ اسامی

دارو هایی که دوپینگ نیستند+ اسامی

آفتاب نیوز :

بر اساس فهرست ممنوعه 2024 آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ،  نمونه هایی از داروهای مجاز که مصرف آن ها دوپینگ محسوب نمی شود، وجود دارد که ورزشکاران منعی برای مصرف این داروها ندارند.

در ادامه مشروح کامل داروهایی که مصرف آن ها مجاز بوده و ورزشکاران با منع استفاده از این داروها روبرو نیستند، آمده است:

دسته مسکن و ضد التهاب ها

استامینوفن، ایبوبروفن، ژلوفن، نوافن، آسیفن، مفنامیک اسید، استامینوفن کدیین، آ. اس. آ، پرگابالین، هیدروکدون، ناپروکسن، پیروکسیکام، گاباپنتین، دیکلوفناک سدیم

داروهای سرماخوردگی

آنتی هیستامین دکونژستان، سیتریزین، لوراتادین، کتوتیفن، کلماستین، فکسوفنادین، ترفنادین، اکسی متازولین، کلرفنیرامین، دیفن هیدرامین، دیفن هیدرامین کمپاند، نفازولین، فنیل افرین، گایافنزین، اکسپکتورانت، استامینوفن کدیین، دکسترو متوروفان، برم هگزین، تیوفیلین جی، تیموس، ادالت کولد، اکسپکتورانت کدیین.

دسته داروهای زخم معده

رابپرازول، اسموپرازول، اومپرازول، لنزوپرازول، دکس لنزوپرازول، فاموتیدین، نیزاتیدین، سوکرالفیت، آلومینیوم – ام – جی، آلومینیوم – ام – جی – اس، کلینیدیوم – سی.

آرامبخش ها و خواب آورها

دیازپام، لورازپام، اکسازپام، آلپرازولام، کلردیازپوکساید، فلورازپام، تمازپام، ترازودون، هالوپریدول، تریفلویوپرازین، مکلیزین، زولپیدم، دیفن هیدرامین، اس زوپیکلون.

آنتی بیوتیک ها

پنیسیلین ها، پنیسیلین بنزاتین، آموکسی سیلین، آمپی سیلین، کوآموکسی کلاو، سیپروفلوکساسین، سفیکسیم، سفالکسین، سفتیزوکسیم، سفتریاکسون، اریترومایسین، آزیترومایسین، کلاریترومایسین، چنتامایسین، مترونیدازول.

داروهای آسم

دیازپام، لورازپام، اکسازپام، آلپرازوالم، کلردیازپوکساید، فلورازپام، تمازپام، اسپری تنفسی سالبوتامول، سالمترول، فورموترول، ویالنترول، ایپراتروپیوم بروماید، بودزوناید، تیوفیلین، سالبوتامول – ایپراتروپیوم، مونته لوکاست، زفیرلوکاست، فورموترول.

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "دارو هایی که دوپینگ نیستند+ اسامی" هستید؟ با کلیک بر روی ورزشی، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "دارو هایی که دوپینگ نیستند+ اسامی"، کلیک کنید.