افزایش 61 درصدی خسارت پرداختی بازار بیمه در سال 1402/ بیمه درمان صدرنشین همه شاخص ها

افزایش 61 درصدی خسارت پرداختی بازار بیمه در سال 1402/ بیمه درمان صدرنشین همه شاخص ها

بر اساس آمار منتشر شده بازار بیمه از سوی بیمه مرکزی شاخص خسارت پرداخت در سال گذشته 61 درصد افزایش یافت و در میان رشته های بیمه ای، بیمه درمان بالاترین میزان در همه شاخص های پرداخت خسارت را به خود اختصاص داده است.

به گزارش تازوما، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیرا آمار بازار بیمه در سال 1402 را منتشر کرده است که بر اساس این آمار، رشته بیمه های درمان، شخص ثالث و مازاد، بدنه اتومبیل و عمر در صدر خسارات پرداختی قرار دارند. 

شاخص خسارت پرداختی

مجموع خسارت های پرداخت شده توسط کلیه شرکت های بیمه در رشته های مختلف بیمه است و مبالغی است که طی دوره مورد بررسی توسط موسسات بیمه جهت جبران خسارت به بیمه گذار پرداخت می شود.

شاخص خسارت پرداختی در سال 1402

بر اساس گزارش منتشر شده از عملکرد 12 ماهه بازار بیمه کشور در سال 1402، حجم کل شاخص خسارت پرداختی در سال 1402 مبلغ 162.7 همت (هزار میلیارد تومان) که در قیاس با مدت مشابه با سال گذشته به میزان 61 درصد افزایش داشته است. 

بیمه های صدرنشین در شاخص خسارت پرداختی

هفت رشته در این گزارش در صدر شاخص خسارت پرداختی در سال 1402 قرار دارند که به ترتیب بیمه درمان با 62 همت، بیمه شخص ثالث و مازاد با 55 همت، بیمه بدنه اتومبیل با 14 همت، بیمه عمر با 12 همت، بیمه حوادت راننده با 6.2 همت، بیمه مسیولیت با 5.2 همت و بیمه آتش سوزی با 2.6 همت در صدر میزان خسارت پرداخت قرار دارند. 

نرخ رشد و سهم از کل

نرخ رشد شاخص خسارت پرداختی در این هفت رشته بیمه به ترتیب برای بیمه های درمان با 72 درصد رشد و سهم 38.2 درصدی از کل، بیمه شخص ثالث و مازاد با 63 درصد رشد و سهم 33.8 درصدی از کل، بیمه بدنه اتومبیل با 76 درصد رشد و سهم 9.1 درصدی از کل، بیمه عمر با 24 درصد رشد و سهم 7.9 درصدی از کل، بیمه حوادث راننده با 45 درصد رشد و سهم 3.8 درصدی از کل، بیمه مسیولیت با 48 درصد رشد و سهم 3.2 درصدی از کل و همچنین بیمه آتش سوزی با 26 درصد رشد و سهم 1.6 درصدی از کل شاخص خسارت پرداختی در سال 1402 است.

تعداد خسارت پرداختی 

بیانگر تعداد موارد و پرونده هایی است که شرکت های بیمه در رشته های بیمه ای، خسارت پرداخت کرده اند. همچنین نشان می دهد که رشته های بیمه طی یک سال، چه حجمی از فعالیت شرکت های بیمه را برای پرداخت خسارت به خود اختصاص داده اند. البته در بیمه های درمان، آمار تعداد خسارت پرداختی بر اساس حواله های پرداختی به جای پرونده ها شمارش می شود.

تعداد موارد خسارت پرداختی در سال 1402

بر اساس آمار مذکور، چهار رشته بیمه درمان، عمر، شخص ثالث و بدنه اتومبیل در صدر موارد خسارت پرداختی بیمه در سال گذشته قرار دارند. بیمه درمان با 68 میلیون و 988 هزار و 941 تعداد خسارت پرداختی و با 5.1 درصد رشد و سهم 92.8 درصدی از کل، بالاترین میزان تعداد خسارات پرداختی را در سال گذشته به خود اختصاص داده است.

همچنین بیمه عمر با دو میلیون و 190 هزار مورد پرداخت خسارت و رشد 52.9 درصدی و سهم 2.9 درصدی از کل، بیمه شخص ثالث و مازاد با یک میلیون و 895 هزار مورد و رشد 11.4 درصدی و سهم 2.5 درصدی از کل و بیمه بدنه اتومبیل با 794 هزار مورد پرداخت خسارت و رشد 15 درصدی و سهم یک درصدی از کل، رتبه های دوم تا چهارم صدر رشته بیمه ها در شاخص تهداد خسارت پرداختی در سال گذشته را به خود اختصاص دادند.

شاخص نسبت خسارت

این شاخص، حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی بر حسب درصد است. در محاسبه ضریب و نسبت خسارت، کارمزد پرداختی به نمایندگان و کارگزاران بیمه و هزینه های اداری-عمومی موسسات بیمه لحاظ نمی شود؛ بنابراین تنها هزینه های مربوطه به کارشناسی و ارزیابی خسارت مدنظر قرار می گیرد.

رشته بیمه های برتر نسبت خسارت کدام اند؟

سه رشته بیمه درمان با نسبت 73.7 درصد، بدنه اتومبیل با 73.5 درصد و شخص ثالث و مازاد با 70 درصد بالاترین ضریب را در شاخص نسبت خسارت در میان رشته های بیمه ای به خود اختصاص داده اند.

با این حال، بیمه حوادث راننده با 50 درصد نسبت خسارت، بیمه مسیولیت با 39 درصد، بیمه حوادث با 34 درصد، بیمه عمر با 33 درصد، بیمه کشتی با 26 درصد، بیمه آتش سوزی با 24 درصد، بیمه مهندسی با 23 درصد، بیمه باربری با 16 و بیمه اعتبار با 14 درصد در جایگاه های بعدی میزان نسبت خسارت در میان رشته های بیمه ای قرار دارند.

گفتنی است بر اساس این آمار، سایر رشته های بیمه ای درصد بسیار ناچیزی از سهم نسبت خسارت و شاخص خسارت پرداختی را به خود اختصاص می دهند.

پایان خبر تازوما

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "افزایش 61 درصدی خسارت پرداختی بازار بیمه در سال 1402/ بیمه درمان صدرنشین همه شاخص ها" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، اگر به دنبال مطالب جالب و آموزنده هستید، ممکن است در این موضوع، مطالب مفید دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "افزایش 61 درصدی خسارت پرداختی بازار بیمه در سال 1402/ بیمه درمان صدرنشین همه شاخص ها"، کلیک کنید.